Ohlásila sa vám neočakávaná návšteva? Ale vy máte plnú hlavu iných starostí, nie chystať jedlo, občerstvenie, prípadne aj zábavu. Veď doma v chladničke nemáte nič, čo by návšteve mohli ponúknuť. Rovnako vám chýbajú aj suroviny na to,