Po dobudovaní infraštruktúry má v lokalite Zemník-Jarovce vyrásť Národné centrum kanoistiky a veslovania. Pôjde o moderné centrum vodných športov, ktoré na Slovensku doteraz chýbalo. Po podpise zmluvy o 50 ročnom prenájme lokality medzi Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky a