Voľby do Európskeho parlamentu sa v roku 2014 uskutočnia v sobotu, 24. mája.  Voliči sa ich budú môcť zúčastniť medzi 7:00 a 22:00 hodinou podľa miesta trvalého pobytu. Voliči s prihláseným trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava