Žiadna svadba sa nezaobíde bez hostiny. Postarať sa o hladký priebeh celého dňa a zabezpečiť dostatočné množstvo jedla, ktoré bude hosťom vyhovovať, je náročné o to viac, ak organizujete väčšiu svadbu. Vhodným riešením sú cateringové služby, ktoré všetky starosti nielen